زندگی با ایدز

نمایشگاه در برازیلیا نشان می دهد که ایدز هیچ صورت

کلودیو سوزا
بایریز پچکو، در سالهای 50، کمی قبل از درمان های ایدز در سراسر برزیل، کشف کرد که وی ویروس HIV را آلوده می کند. "عفونت من

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی