?>
تو هستی شروع => درمان و پیشگیری
اچ آی وی - سه نامه

"درمان به عنوان پیشگیری (TASP)": مطالعه بزرگ نمیتواند نشان دهد، تاثیر مثبتی بر کاهش آلودگی جدید به HIV

اولین مطالعه تحقیقاتی "آزمایش و معالجه" به عنوان یک مداخله در بهداشت عمومی برای گزارش نتایج نهایی آن ، نشان داد که این استراتژی نتوانسته است عفونت های جدید HIV را در جوامعی که ارائه شده است کاهش دهد. در حال گفتگو با ایدز 21st بین المللی ...