?>
تو هستی شروع => خانه => رابطه جنسی دهانی نیز نیاز به یک کاندوم