تبعیض جنسیتی

رسانه در تلاش است تا نشان دهد زنان به عنوان یک کالا در این کارناوال و در زمان های دیگر سال

Cláudio Souza 1 / 4 قرن زندگی با HIV
* مادل دیاس به "کارتا پایت" نوشت که فقط این هفته، هفته کارنویو (امروز 13 فوریه 2015 است)، زمانیکه خشونت

برای پایان دادن به خشونت علیه زنان! هیچ چیز تجاوز را توجیه!

حملات علیه زنان را به روش های مختلف، و ممکن است حجاب یا صریح به اندازه کافی. در تحقیقی که توسط موسسه آون، در همکاری با

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی