?>
تو هستی شروع => بهبودی بیماری
کنترل نخبگان

در جستجوی درمان: ردیابی عفونت اچ آی وی و کنترل طولانی مدت پس از درمان، امکان درمان کاربردی را نشان می دهد

زن جوانی که در بدو تولد دخترش به HIV آلوده شده بود و خیلی زود تحت درمان ضد ویروسی (ART) قرار گرفته بود و همچنین یک کودک بار سنگینی را تحمل کرده است ...