?>
تو هستی شروع => کیفیت زندگی
CD4 - نقطه اصلی در سلامت مردم با HIV است

دستورالعمل درمان: START درمان اولیه را بهبود می بخشد نتایج افراد مبتلا به HIV را بهبود می بخشد

شروع با تعداد سلول های CD4 بیشتر از 500 / mm3 بیشتر از انتظار است تا زمانی که سلول های 350 / mm3 از یک آزمایش بزرگ کنترل شده تصادفی بین المللی نشان داده شود که افراد آلوده به ...
ایدز

درمان ایدز شامل جنس، برای بهبود کیفیت زندگی است

علاوه بر کوکتل ، پزشکان افراد مبتلا به HIV را ترغیب می کنند که کیفیت زندگی عادی خود را حفظ کنند درمان ایدز شامل داروها ، عادات سالم و ...