?>
تو هستی شروع => نوروپاتی محیطی
شهادت شخصی از مثبت

نوروپاتی محیطی برای HIV

[siteorigin_widget class = "SiteOrigin_Widget_Button_Widget"] [/ siteorigin_widget] نوروپاتی محیطی ناشی از آسیب به اعصاب محیطی در بدن است. این اعصاب سیگنال هایی را بین سیستم عصبی مرکزی (مغز و ... حمل می کنند)