تو هستی شروع => غیر قابل کشف به منفی برابر است؟

برچسب: غیر قابل کشف برابر با منفی؟

فوریه 2015

غیر قابل کشف به منفی برابر است؟

کلودیو سوزا
بار ویروسی غیر قابل کشف برابر با منفی است؟ آیا می توان فردی که بار ویروسی غیر قابل تشخیص را متوقف می کند نگران انتقال HIV باشد؟ غیر قابل کشف برابر با منفی است؟ داشتن

Soropositivo.Org، Wordpress.com و Automattic انجام همه چیز را در دسترس ما با توجه به حریم خصوصی شما. شما می توانید در مورد این سیاست در این لینک بیشتر بدانید من سیاست حفظ حریم شخصی Soropositivo.Org را می پذیرم در سیاست حفظ حریم خصوصی همه چیز را بخوانید