?>
تو هستی شروع => درمان HIV
واکسن ایدز

HIV درمان شده! و این شخص سوم خواهد بود

HIV Cured Person Beacon بزرگی است که توسط ملوانان فراخوانی می شود. و با این حال ، در این مورد ، به نظر من بیشتر خواندن پری دریایی است که به ملوانان می گویند ...
شفا ایدز؟ شاید روزی !!!

شفا HIV صادقانه بگویم، من به درمان ایدز فکر نمی کنم.

کلیه حقوق ترجمه های محفوظ Claudio S. de Souza همه حقوق محفوظ است جواز محتوا اصلی: X نوع مجوز: CommercialLicense خلاصه: شما ممکن است مطالب اصلی را در زمینه ای که در آن است بخوانید ...