?>
تو هستی شروع => خانه => اب نبات چوبی
PEP - پیشگیری از افسردگی پس از زایمان - این اورژانس پزشکی است!

Victimized توسط یک لعنتی لعنتی

قربانی یک تمبر لعنتی نوشتن من دراماتیک است. افراد باید هنگام جستجوی شخصی برای استفاده از فیلترهای عاطفی استفاده کنند ...
ایدز

آیا رابطه جنسی دهانی HIV را می گذراند؟

رابطه جنسی دهانی دارای پرتاب بزرگ است. این بخش مهمی از رابطه جنسی است، اما آیا این مقدماتی رابطه جنسی دهانی ندارد؟ این سوال به نظر می رسد "دور ...
بوسه بر روی دهان

بوسه دهان HIV را انتقال نمی دهد - اما استثنائات وجود دارد

...
ایدز

رابطه جنسی دهانی و HIV

رابطه جنسی دهانی و اچ آی وی به طور ذاتی با ترس و "جهل کشت" در زندگی جنسی افراد مرتبط است، و این "دوقطبی" من بسیاری را به ارمغان می آورد ...