مثبت. مصونیت عشق؟ بیشتر و جوانان بیشتری قرارداد HIV

Cláudio Souza 1 / 4 قرن زندگی با HIV
در طی سال های گذشته 22 با اچ آی وی، بسیاری از موارد را دیده اند و با چسبیدن Cazuza می توانم بگویم که "من دیدم

افزایش در HIV مثبت در طول چند سال 60 نگرانی کارشناسان

Cláudio Souza 1 / 4 قرن زندگی با HIV
رشد حساس در تعداد افرادی که از نظر اچ آی وی مثبت بوده و در سن 60 پیش بینی شده است، نشان دهنده یک چالش پزشکی و اجتماعی است

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی