مقاربت جنسی بدون کاندوم بی خطر است؟ شریک مطالعه و هر گونه نتیجه گیری

Cláudio Souza 1 / 4 قرن زندگی با HIV
از آنجا که مطالعه HPTN 052، ما نتیجه گرفتیم که داشتن یک ویروس غیر قابل کشف HIV، خطر انتقال ویروس را بسیار کاهش می دهد. اما چطور؟

آزار جنسی کودکان: یازده کشیش فرار با نسخه پزشک ...

Cláudio Souza 1 / 4 قرن زندگی با HIV
مردان یا مقدسات؟ آیا بهتر نیست که پایان دادن به بی میلی به طوری که چنین "جریان" غریزه وجود ندارد؟ یازده نفر از دوازده نفر درگیر شدند

برای پایان دادن به خشونت علیه زنان! هیچ چیز تجاوز را توجیه!

حملات علیه زنان را به روش های مختلف، و ممکن است حجاب یا صریح به اندازه کافی. در تحقیقی که توسط موسسه آون، در همکاری با

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی