تو هستی شروع => رابطه جنسی دهانی و ایدز
بوسه بر روی دهان

بوسه دهان HIV را انتقال نمی دهد - اما استثنائات وجود دارد

اطلاعیه ها ...
رابطه جنسی دهانی و ایدز

خطر ابتلا به ايمني در انتقال HIV و رابطه جنسی دهانی!

پنجره ایمنی، خطر ابتلا به انتقال HIV و جنسیت جنسی، بدون شک ترکیبی از عوامل ایجاد می شود ...