?>
تو هستی شروع => واکنش دهنده
تازه تشخیص داده شده

تشخیص HIV جدید؟ اطلاعات برای شما اینجا

کلیه حقوق ترجمه های محفوظ Claudio S. de Souza همه حقوق محفوظ است جواز محتوا اصلی: X نوع مجوز: CommercialLicense خلاصه: شما ممکن است مطالب اصلی را در زمینه ای که در آن است بخوانید ...
واکنش دهنده

تازه تشخیص داده شده؟ واکنش دهنده مثبت HIV

زندگی خود را به عنوان شخصی که با HIV ، HIV مثبت ، معرف یا ایدز زندگی می کند با این افکار شروع کنید: بودن در HIV مثبت بودن یا داشتن فرد مبتلا به ایدز در ما ...
چه مدت برای انتقال HIV؟

چه مدت یک فرد آلوده به ویروس برای شروع ویروس انتقال می یابد؟

بعضی اوقات افراد به من مراجعه می کنند و شخصی را که مبتلا به HIV است ، شروع به انتقال ویروس می کند. من معتقدم که آنها امید بیهوده ای دارند ...