تبلیغات
23.3 C
سائو پائولو
یکشنبه، 19، ماه مه، 2019

n

کلاریترومایسین

MAC (مایکوباکتریوم Avium مجتمع)

کلودیو سوزا
MAC (مایکوباکتریوم اویوم مجتمع) MAC چیست؟ MAC (مایکوباکتریوم اویوم مختلط)، همچنین mycobacteriosis نامیده می شود، یک بیماری جدی است که در افراد مبتلا به ایدز رخ می دهد است،

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی