?>
تو هستی شروع => خانه => مارس
ایدز

درمان ایدز شامل جنس، برای بهبود کیفیت زندگی است

علاوه بر کوکتل ، پزشکان افراد مبتلا به HIV را ترغیب می کنند که کیفیت زندگی عادی خود را حفظ کنند درمان ایدز شامل داروها ، عادات سالم و ...