?>
تو هستی شروع => خانه => HPV
HPV

HPV یک ویروس است که بر روی پوست و غشای مخاطی انسان زندگی می کند

ویروس پاپیلومای انسانی ، ویروسی است که در پوست و غشاهای مخاطی انسان ها مانند ولو ، واژن ، دهانه رحم و ... زندگی می کند.