?>
تو هستی شروع => پیری زودرس
سالخورده

زمان به همان اندازه که برای افراد مبتلا به HIV و افراد بدون HIV نتیجه یک مطالعه

Jesús Damieta - 05 / 12 / 2014 طبق یک مطالعه آمریکای شمالی که در شماره اکتبر 30 در مجله بیماریهای عفونی بالینی منتشر شد ، افراد مبتلا به HIV از سطح بالاتری برخوردار خواهند بود ...