پیری زودرس

است درمان های تجربی برای کم کردن سرعت پیری افراد مبتلا به HIV وجود دارد؟

کلودیو سوزا
بسیاری از گروه های تحقیقاتی به دنبال راه هایی برای کاهش سرعت روند پیری هم در بیماران HIV مثبت و هم در افراد مبتلا به HIV هستند. هنوز رتبهدهی نشده است

زمان به همان اندازه که برای افراد مبتلا به HIV و افراد بدون HIV نتیجه یک مطالعه

کلودیو سوزا
بر اساس یک مطالعه آمریکایی که در شماره اکتبر 05 منتشر شده در مجله بیماری های عفونی بالینی منتشر شده، افراد مبتلا به اچ آی وی دارای بالاتر هستند

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی