رده: بیماریهای اپورتونیستی! آنها چه هستند؟ و آنها چه هستند؟

بیماریهای اپورتونیستی! آنها چه هستند؟ و آنها چه هستند؟

توکسوپلاسموز بیماری بسیار پر جنب و جوش

Cláudio Afonso
انعطاف پذیری یک روزه در یک زمان ساخته شده است. با یا بدون toxo! با یا بدون TB. با
بیماریهای اپورتونیستی! آنها چه هستند؟ و آنها چه هستند؟

اهمیت بهداشت دهان و دندان برای افرادی که با اچ آی وی یا ایدز زندگی می کنند

Cláudio Afonso
بیماریهای اپورتونیستی! آنها چه هستند؟ و آنها چه هستند؟

لنفوم Burkitt، بیماری مرتبط با ایدز

Cláudio Afonso
Linfoma de Burkitt – Esta Doença me Levou Alguém Importante Eu conheci uma mulher, que viveu em busca de um píncipe