?>
تو هستی شروع => خانه => دیابت و ایدز
مقالات

شیوع بالا در شرایط حاملگی در میان HIV + بیماران با 50 مسن تر در سان فرانسیسکو

در این نظرسنجی افراد درگیر در سن 50 یا بالاتر از سن سرپایی در سانفرانسیسکو دریافت کرده اند. به طور کلی ، 40٪ گزارش فعالیت با فعالیت های روزانه ، بیشتر گزارش تنهایی ، بسیاری از مشکلات ...