تو هستی شروع => داستان های مثبت
داستان های مثبت

اچ آی وی ممکن نیست بدن شما ممکن است علائم سمیتزایی داشته باشد

ممکن است HIV نباشد! این عبارتی است که من تکرار می کنم ، در واقع تکرار ، ده ها بار در هفته برای یک ...
بار ویروسی

امروز من اواخر آخر نهایی اچ آی وی کامل هستم. 21 سال وجود دارد، من HIV + تشخیص داده شد

این دختر که سالها پیش با HIV + 18 21 تشخیص داده شده ، یادآوری همه است: تشخیص معرف یک جمله از ...