تو هستی شروع => HPV
بار ویروسی

آیا رابطه جنسی دهانی HIV را می گذراند؟

رابطه جنسی دهانی معامله بزرگ است. آیا بخش مهمی از جنسیت است، اما آیا پیشگیری از رابطه جنسی دهانی HIV است؟ ...
بوسه بر روی دهان

بوسه دهان HIV را انتقال نمی دهد - اما استثنائات وجود دارد

...
رابطه جنسی دهانی و ایدز

خطر ابتلا به ايمني در انتقال HIV و رابطه جنسی دهانی!

پنجره ایمنی، خطر ابتلا به انتقال HIV و جنسیت جنسی، بدون شک ترکیبی از عوامل ایجاد می شود ...