?>
تو هستی شروع => بوسه بر روی دهان
ایدز

"اگر آزمایش های HIV اشتباه باشد" چه می شود؟ HIVofobia Years of Dread پس از رابطه جنسی محافظت نشده

اگر آزمایش های HIV اشتباه باشد چه می شود؟ آیا یک روز را بدون گوش دادن یا خواندن این نمی گذرانید؟ توسط سوال دیمون ال جیکوبز: دو مورد وجود دارد ...
بیماریهای اپورتونیستی! آنها چه هستند؟ و آنها چه هستند؟

اهمیت بهداشت دهان و دندان برای افرادی که با اچ آی وی یا ایدز زندگی می کنند

کلیه حقوق ترجمه های محفوظ Claudio S. de Souza همه حقوق محفوظ است جواز محتوا اصلی: X نوع مجوز: CommercialLicense خلاصه: شما ممکن است مطالب اصلی را در زمینه ای که در آن است بخوانید ...
بوسه بر روی دهان

بوسه دهان HIV را انتقال نمی دهد - اما استثنائات وجود دارد

...