?>
تو هستی شروع => ایدز => شفا ایدز؟ شاید روزی !!!
واکسن ایدز

HIV درمان شده! و این شخص سوم خواهد بود

HIV Cured Person Beacon بزرگی است که توسط ملوانان فراخوانی می شود. و با این حال ، در این مورد ، به نظر من بیشتر خواندن پری دریایی است که به ملوانان می گویند ...
شفا ایدز؟ شاید روزی !!!

بار غیر قابل کشف ویروسی تست منفی می دهد؟

؟؟ کلیه حقوق ترجمه های محفوظ Claudio S. de Souza کلیه حقوق محفوظ است محتوای اصلی در اینجا تحت این شرایط مجوز منتشر می شود: X نوع مجوز: CommercialLicense خلاصه: شما می توانید مطالب اصلی را در بستری که در آن می خوانید ...
شفا ایدز؟ شاید روزی !!!

شفا HIV صادقانه بگویم، من به درمان ایدز فکر نمی کنم.

کلیه حقوق ترجمه های محفوظ Claudio S. de Souza همه حقوق محفوظ است جواز محتوا اصلی: X نوع مجوز: CommercialLicense خلاصه: شما ممکن است مطالب اصلی را در زمینه ای که در آن است بخوانید ...