مارکو 13، 2019

دولت سکولار؟ و فشار مذهبی در مبارزات انتخاباتی در STD / AIDS و سقط جنین؟

کلودیو سوزا
فشارهای مذهبی، به ویژه انجیلی، در تصمیم گیری در مورد مبارزات انتخاباتی برای جلوگیری از STD / AIDS و سقط جنین در برزیل چگونه مانورهای سیاسی و راه حل های حفاری های خالی

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی