مراقبت های تزریقی طولانی مدت به خوبی و راحت انجام می شود

تو هستی شروع => Antiretrovirals => دستگاه های ضد رتروویروسی تزریقی - موفقیت در 20198 => مراقبت های تزریقی طولانی مدت به خوبی و راحت انجام می شود
?>

درمان تزریقی طولانی مدت سرکوب ویروسی را حفظ می کند

با توجه به نتایج دو آزمایش III فاز III که روز گذشته ارائه شده بود، ترکیبی از داروهای ضدویروسی تزریقی طولانی مدت یکبارۀ یک ماهه، میزان بسیار کم نارسایی درمانی و مشخصات ایمنی مطلوب را نشان داد. کنفرانس ضد رتروویروس و عفونت های فرصت های شغلی (CROI 2019) در سیاتل

تزریق دوگانه کابوتوگرافی، یک مهار کننده ی انتگرال تجربی و مهارکننده ترانس کپیتاز معکوس غیر نوکلئیدی (NNRTI) rilpivirine، که در حال حاضر به عنوان قرص (Edurant)، سرکوب ویروسی در میان افراد مبتلا به تجربه درمان ادامه داشتسرکوب ویروسی در افراد مبتلا به تجربه درمان، تغییر از یک رژیم استاندارد خوراکی و بین بیماران قبلا درمان نشده پس از یک دوره القایی کوتاه مدت سه دارو.

علاوه بر این، شرکت کنندگان در این مطالعه سطح بالایی از رضایت را ابراز داشتندسطح بالایی از رضایت با تزریق ماهانه در مقایسه با قرص روزانه، و تقریبا همه گفتند که ترجیح می دهند به استفاده از روش تزریق، گزارش دکتر سوزان Swindells، مرکز پزشکی دانشگاه نبراسکا، و دکتر چوپان زن ORKIN، ملکه مری.

دانشگاه لندن

مطالعات فاز II LATTE قبلا نشان داد که یک رژیم ساده خوراکی کابوتوگرافی + ریلپوویرین به عنوان درمان نگهدارنده موثر است. این از ارزیابی فرمولاسیون تزریقی دو دارو در بیماران بدون درمان پیشگیری کرد. همانطور که در کنفرانس بین المللی ایدز 2016 گزارش شده است، 91٪ از افرادی که تزریق هر 4 هفته و 92٪ از افرادی که این کار را هر هفته 8 انجام دادند بار ویروسی غیر قابل تشخیص در هفته 48.

این مرحله را برای مطالعات فاز III بزرگ تر تعیین می کند. اطلس (ضد ویروسی درمان به عنوان اقدام سرکوب طولانی) rilpivirine cabotegravir تزریقی بیشتر در افرادی که از ترکیب ضد ویروسی خوراکی استاندارد روشن ارزیابیاستاندارد ضد رتروویروسی دهان با بارگیری ویروسی غیر قابل کشف ضد رتروویروسی دهان با بار ویروسی غیر قابل تشخیص، در حالی که FLAIR (اولین رژیم تزریقی دراز مدت) تزریقی را در افرادی که درمان برای HIV را آغاز کرده اند، آزمایش کردند. اولین بار

Jabs عضلانی

Cabotgravir و rilpivirine به عنوان دو مورد استفاده قرار گرفتند جابجایی عضلانی عضلانی، باسن محل تزریق بهتر است. تمام تزریقات توسط متخصصین سلامت داده شد. از بیماران خواسته شد هر ماهه به کلینیک های خود بازگردندهر ماه به کلینیک های خود بازگردید و برای انجام این کار یک پنجره هفت روز دریافت کرد. پیروی از هر دو مطالعه خوب بود؛ تقریبا تمام شرکت کنندگان در این پنجره درمان ماهانه را دریافت کردند.

استفاده از درمان تزریقی "یک تغییر پارادایم مهم است"تغییر پارادایم بزرگبه گفته Orkin، "در راه درمان ما، درمان است. "می توان آن را انجام می شود - ما در HIV انجام می شود، اما آن را در مناطق دیگر از دارو انجام می شود،" او گفت، اشاره به این که طولانی اثر فرمولاسیون انبار به طور گسترده ای برای داروهای روانپزشکی استفاده می شود و پیشگیری از بارداری است که معمولا به عنوان تزریق هر اداره ماه یا دو

انتقال به injectables

مطالعه ATLAS، ارائه شده توسط Swindells، شامل بیماران 616 با تجربه درمان است. یک سوم زنان بودند، دو سوم سفید، حدود یک چهارم سیاه و سفید بودند و سن متوسط ​​42 سال بود. آنها به مدت 4 سال تحت درمان با داروهای ضد رتروویروسی قرار گرفتند، همه آنها سرکوب ویروسی داشتند و میانگین تعداد CD4 653 سلول / mm3 بود.

در ابتدای مطالعه، نیمی از مبتلایان به NNRTI مبتنی بر برنامه ریزی شده بودند، یک سوم از مهارکننده های انتگرال استفاده می کردند و 17٪ در مهارکننده های پروتئاز بودند. آنها به طور تصادفی به رژیم خوراکی فعلی خود ادامه می دهند یا به تزریق cabotegravir و rilpivirine می روند. برای اطمینان از ایمنی، شرکت کنندگان در آخرین گروه، قرصهای کاب تگراوری و قرص ریلپیفیرین را برای یک ماه قبل از تعویض به تزریق در نظر گرفتند.

بار غیر قابل کشف ویروسی - اطلاعات بیشتر در اینجا.

این بار ویروسی غیر قابل کشف، همانطور که در نسخه 50 HIV RNA / میلی لیتر یا بیشتر تعریف، آنها بسیار کم در هر دو گروه با 1,6٪ در مقابل rilpivirine و تزریقی cabotegravir 1,0٪ با رژیم دهان همچنان ادامه داشت. میزان موفقیت Virologic به ترتیب 92,5٪ و 95,5٪ بود. این نتایج نشان داد که تزریق داخل دهان به درمان مداوم دهان نبوده است.

سه نفر که تزریقی دریافت کردند (دو نفر از روسیه و یکی از فرانسه) نارسایی های درمانی را تایید کردند - اظهار مترجم: آنها از شکست ویرولوژیک صحبت می کنند، مثل اینکه ویروس شکست خورده است. در حقیقت این ویروس این حملات کوچک را برطرف می کند و بنابراین من متن را متن بازنویسی می کنم تا زمانی که هیچ ویرولوژی ناکامی وجود نداشته باشد.

شکست، یا شکست، درمانی است، HIV به "فرار از مواد مخدر، تکرار و توسعه مقاومت به این سیستم دارو / درمان با قابل تشخیص بازگشت بار ویروسی، و فقط آنها و خدا مطمئن شوید که چه بار ویروسی منجر شد این معایب هفته 8، 12 و 20 و شواهد جهش ترانس کریپتاز معکوس و یا مقاومت در برابر اینتگراز مرتبط را نشان داد. همه زیرتایپ های HIV "A" داشتند.

شروع با injectables

مطالعه FLAIR، ارائه شده توسط Orkin، شامل افراد 556 شروع اولین درمان خود را برای HIV. فقط بیش از 20٪ زنان بودند، تقریبا سه چهارم سفید، 18٪ سیاه و متوسط ​​سن آنها 34 سال بود. در ابتدای مطالعه، یک پنجم بار ویروسی از نسخه های 100.000 / میلی لیتر یا بیشتر داشت و متوسط ​​تعداد CD4 444 سلول / mm3 بود.

شرکت کنندگان با رژیم سه داروی القاء شده با داروهای ضد التهاب دارو /Triumeq) برای 20 هفته برای کاهش سطح ویروس. سپس آنها به طور تصادفی به این حالت رانده شدند یا سوسپانسیون تزریقی cabotegravir و rilpivirine را تغییر دادند و دوباره شروع به فرمولاسیون دهانی این داروها برای ماه اول شدند.

در اینجا نیز میزان عدم پاسخ در کمیت 2,1٪ در گروه تزریقی و 2,5٪ در گروه درمان خوراکی کم بود. میزان موفقیت ویرولوژیک به ترتیب 93,6٪ و 93,3٪ بود، که مجددا نشان می دهد عدم ابتذال. سه نفر، همه از روسیه و با زیرتیپ های "A" HIV، نارسایی ویرولوژیکی را تایید کرده و شواهدی از جهش های مرتبط با مقاومت نشان دادند.

ایمنی و رضایت

در هر دو مطالعه، داده فارماکوکینتیک که غلظت rilpivirine cabotegravir خون نشان داده شده اند و بالاتر از آستانه باقی مانده در طول مطالعه موثر و شبیه به سطح به دست با فرمولاسیون های خوراکی مربوطه بود.

درمان به طور کلی سالم و قابل تحمل بود. عوارض جانبی جدی در میان افرادی که cabotegravir و rilpivirine (هیچ کدام در ATLAS و در FLAIR) مورد استفاده قرار نادر بود.

حساسیت بالا، درد و قطع تزریق درمانی

هيچ موردی از حساسيت به دارو يا سميت کبدی وجود نداشت. در هر دو آزمایش، 3٪ از شرکت کنندگان درمان با تزریق را به علت عوارض جانبی متوقف کرد.

واکنش های محل تزریق - به طور عمده درد - در٪ 20٪ تا 30٪ از شرکت کنندگان رخ داده است.

اینها در ابتدایی شایع تر بودند، به طور کلی خفیف یا متوسط ​​بودند و در طول زمان با میانگین مدت سه روز بهبود یافتند.

چهار نفر در ATLAS و سه نفر در FLAIR با توجه به واکنش های محل تزریق، از بین رفته است.

محققان همچنین رضایت بیمار و ترجیحات بیمار را ارزیابی کردند کسانی که تزریقی دریافت کردند با درمان بیشتر راضی بودند.

رضایت از درمان با تزریق طولانی مدت به تدریج افزایش می یابد

افزایش رضایت در ATLAS به ویژه قابل توجه بود، جایی که شرکت کنندگان از درمان دهان و دندان روزانه خودداری می کردند. اکثریت قریب به اتفاق گفت ترجیح می دهند به جای تزریق از قرص (86٪ از تمام بیماران و 97 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی در ATLAS؛ 91 99 به ترتیب٪ و٪ در FLAIR).

Swindells اذعان کرد که به عنوان یک تامین کننده، او آن را تعجب آور که برخی از بیماران تزریق به قرص ترجیح داده، اما آنها ترجیح می دهند.

درمان تزریقی با طول عمر باعث تضعیف و از بین رفتن ناگهانی کار می شود تا دوره مداوم درمان را فراهم کند. درمان تزریقی طولانی مدت از این امر جلوگیری می کند

او گفت: "آنها دوست ندارند هر روز در مورد مصرف قرص ها نگران باشند ... آنها تزریق می کنند و خوب هستند". "آنها لازم نیست که در مورد داشتن HIV هر روز فکر می کنم، آنها مجبور نیست که در مورد همکاران و یا مشاوره ازدواج و نگران دیدن بطری های قرص خود را - ممکن است برخی از ننگ HIV امداد وجود دارد اگر آنها لازم نیست که در مورد هر روز فکر می کنم" .

می بینید، من یک روال معمول دارو داشتم که منجر به انتشار این عکس به عنوان "تصویر اخطار" شد و توضیح داد که این تصویر درمان من است ماهانه

اما من اشتباه کردم و به دلایل Beatriz Pacheco قول دادم که یک دوست و خواهر را پیشنهاد کنمبئاتریس پاچکو، که باعث شد من درک کنم که در هر صورت من و خودم و همه ما را تهدید می کردیم، پانیک (!!!) و افراد تازه تشخیص داده شده را ترک کرد تازه تشخیص داده شده است غیر قابل تحمل با این تصویر و به نام حس مشترک، تصویر را حذف کردم.

درمان این روزها از آنچه شما می توانید در دو تصویر ببینید:

  • درمان صبحگاهی:
  • این برای کسانی که حتی بیشتر از قرص 40 در یک روز گرفته شده است، از جمله فرمولاسیون های قدیمی و ارائه AZT و ضرو (Videx) که برچسب در واقع یک تهدید با اثر colateraç singelíssimo simpes: پانکراتیت حاد

درمان طولانی مدت تزریقی یک پیشگویی عالی است
درمان طولانی مدت عمل تزریقی می تواند به نظر می رسد نامناسب و حتی برای من با توجه به این تصویر ناخوشایند، چرا که این درمان صبح من برای اچ آی وی است. من یک مرد ساله 55 و پیری، پیری زودرس در ارتباط به دلیل عفونت HIV، و همچنین به عنوان سابقه پزشکی هستم، من آن را در اینجا قرار داده خواهد شد، شما باید داروهای دیگر، و حتی ویتامین جایگزینی در منافع حقیقت، در این عکس جا نمی شود. اما ... وقتی شب می آید ... =>

و این داروهای شبانه من است: => => =>

درمان طولانی مدت تزریقی
اما در اینجا، در درمان شبانه من، درمان تزریقی طولانی مدت حس کامل دارد زیرا تنها دو تزریق کافئین وجود دارد. اما کسی می گوید: کلکسان عفونت HIV و یا ایدز را درمان نمی کند. درست است اما آن را به اختلال قلبی و عروقی و حضور HIV در بدن ایجاد میکند، تقریبا بلافاصله، واسکولیت، که یک عفونت عروق خونی می آید. این یک مشکل است و تنها به این دلیل است که وجود دارد. اما من وارث ژنتیکی هستم، و این همه که مادر من انجام داده است برای من، زیرا در حقیقت آن را از زندگی من و برادرم را به شیوه ای اسفناک آمد و در یک راه یا دیگری، من، و حتی برادر من که بعدا مرا مجذوب کرد و چند بار ما را از این رها کرد. اما برای من، این چپ، گرایش به وریدهای واریسی، سکته مغزی (من یک آنژیوم کاورنو در مخچه من و متخصص مغز و اعصاب من می گوید او نمی خواهد به عنوان یک مشکل "خونریزی نیست،" و در مورد چگونگی دانم که اگر او بپرسید خون دادند، متخصص مغز و اعصاب گفت: "شما می دانید که" -Brrrrrr- به من داد لرز تا، ترومبوفلبیت، آمبولی ریه است difíciul زنده ماندن بله، بله بله، و آن را بسیار اما من دو جان سالم به در و از خدا تشکر کنم.!. بنابراین من متامیزول سه injeçõe ... آن را کمی در برابر آنچه من تا کنون با آن مواجه است. 😉 🙂

منابع

Swindells S et al. Cabotgravir + rilpivirine مدت زمان طولانی در درمان نگهدارنده: نتایج هفته 48 از ATLAS. کنفرانس ضد رتروویروس ها و عفونت های فرصت های شغلی، بوستون، انتزاعی 139 LB، 2019.

خلاصه ای را در وب سایت کنفرانس مشاهده کنید.

پخش آنلاین این جلسه را در وب سایت کنفرانس تماشا کنید.

Orkin C و همکاران کابوتوگرافی طولانی مدت + ریلپیفیرین برای نگهداری HIV: نتایج FLAIR هفته 48. کنفرانس ضد رتروویروس ها و عفونت های فرصت های شغلی، بوستون، انتزاعی 140 LB، 2019.

پخش آنلاین این جلسه را در وب سایت کنفرانس تماشا کنید.

تبلیغات

انتشارات مرتبط

نظر و اجتماع زندگی با دوستان بهتر است!

این سایت از Akismet برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بدانید چگونه اطلاعات بازخورد شما پردازش می شود.