مارکو 12، 2019

مراقبت های تزریقی طولانی مدت به خوبی و راحت انجام می شود

کلودیو سوزا
درمان تزریقی طولانی مدت سرکوب ویروسی را متوقف می کند ترکیبی از دو داروی تزریقی طولانی مدت داروهای ضد HIV که یک بار در ماه مصرف می شوند

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی