اخبار متفرقه بیشتر از مقالات 50 PREP

زنان در روابط ناسازگار برای HIV کمتر احتمال دارد که به دبستان

زنان مبتلا به HIV مبتلا به اختلالات روانی اغلب به طور پیوسته نمی گیرند

U
U

خشونت مبارزه با در روابط صمیمی با افزایش خطر ابتلا به پایبندی ضعیف به پیشگیری قبل از قرار گرفتن در معرض (دبستان) در میان زنان در روابط serodiscordant در کشورهای جنوب صحرای آفریقا همراه است، آن را در نسخه آنلاین منتشر شد مجله نقص ایمنی سندرم purchasرضا. به طور کلی، 16 درصد از زنان که تجربه کرده اند خشونت (IPV) و این چیزی بود که تعیین پایبندی کمتر از حد مطلوب استفاده دبستان اطراف 50٪، هنگامی که چسبندگی توسط هر روش از قرص شمارش، و یا غلظت تنوفوویر ارزیابی .

"این اولین مطالعه برای بررسی ارتباط بین شاخص کم BTI و پایبندی به PrEP، نوشتن نویسندگان. "زنان که در ماه های گذشته 3 گزارش شده است، پیش آگهی برای پیوستگی کم PrEP را افزایش داده اند."

دبستان نشان داده شده است به منظور کاهش خطر ابتلا به عفونت با HIV در انواع جمعیت، از جمله مردان همجنسگرا، مردان دگرجنسگرا و زنان و مصرف کنندگان تزریقی مواد. ما توصیه می کنیم، بنابراین آمادگی به عنوان بخشی از برنامه های جامع پیشگیری از HIV با هدف جوامع پرخطر.

اثر دبستان مربوط به الحاق است. خشونت در روابط صمیمی است به بروز عفونت اچ آی وی در ارتباط است، کاهش استفاده از کاندوم و تولید پایبندی کمتر از حد مطلوب به درمان ضد ویروسی. بنابراین ممکن است که خشونت در روابط صمیمی همچنین می توانید پایبندی به دبستان تاثیر می گذارد.

بنابراین محققان کنندگان همکاران در مطالعه دبستان اطلاعات به دست آمده از زنان 1785 HIV منفی در روابط serodiscordant در مطالعه قرار گرفت. مصاحبه چهره به چهره ماهانه، زنان خواسته شد تا تجارب خود را از رفتار کلامی، فیزیکی و اقتصادی در مواجهه با خشونت در روابط صمیمی.

محققان رابطه بین دهید شریک و پایبندی زیر مطلوب به آمادگی ارزیابی شده است. دو معیار برای ارزیابی چسبندگی مورد استفاده قرار گرفت: قرص حسابزن در ترس از خشونت خانگی (80٪ کمتر از دوز تعیین چسبندگی کم) و اندازه گیری میزان پلاسمایی تنوفوویر (چسبندگی پایین است سطح زیر 40 از ng / ml تعریف شده). در عمق مصاحبه با یک زیر مجموعه از زنان، بینش به ارائه چگونه خشونت در روابط صمیمی پایبندی و قصد فردی نگه داشتن آمادگی و همچنین استراتژی های مورد استفاده برای حفظ پایبندی به دبستان در زمینه روابط خشونت است.

شرکت کنندگان 33٪ درآمد در سه ماهه قبل به دست آمده بود میانگین سنی سال 70 بود. اکثریت قریب به اتفاق (99٪) متاهل بودند. مدت زمان رابطه متوسط ​​بود 13 سال و زنان در روابط serodiscordant به طور متوسط ​​در سال 1,4 اعلام کرده بود.

در طول 35 ماه پیگیری، 288 زنان (16٪) خشونت در روابط صمیمی در 437 بازدیدکننده داشته است مطالعه (0,7٪ از کل) گزارش شده است. از این زنان، 69٪ خشونت در روابط صمیمی در یک دیدار، 20٪ در دو بازدیدکننده داشته است، 7٪ در سه بازدیدکننده داشته است و 5٪ در چهار یا بیشتر بازدیدکننده داشته است گزارش شده است. رایج ترین شکل خشونت در روابط صمیمی گزارش خشونت کلامی، به دنبال خشونت فیزیکی و سوء استفاده از قدرت اقتصادی بود (توجه داشته باشید مترجم: این منحرف تر از همه است، باعث می شود زن trnE گروگان به احتمال زیاد به مقابله شود با دیگر اشکال خشونت، به همین دلیل "مرد" می توانید تمام - بیا من گه خود را چهره).

زنان گزارش خشونت در روابط صمیمی در ماه گذشته کمتر احتمال دارد به گزارش سوء نسبت به زنان با تخلفات را گزارش دهید که رابطه جنسی با هر شریک در مطالعه تطبیقی ​​خود از شرکای اخیر (69٪ در مقابل 81 درصد)، اما به احتمال زیاد شد مرتبط با گزارش فعالیت جنسی محافظت نشده (22٪ در مقابل 13٪). آنها همچنین آنهایی که بیشتر رابطه جنسی با همکاران که با شریک دیگری (20٪ در مقابل 15٪) جنس گزارش گزارش کرده اند.

این گزارش ها از خشونت در روابط صمیمی در بسیاری از جهات به زنانی که خشونت های مربوطه گزارش نمی مشابه بود.

پایبندی ارزیابی شده توسط شمارش قرص بدون در نظر گرفتن خشونت گزارش شده در روابط صمیمی بالا (95٪) و در بسیاری از زنان بود. شمارش قرص عضویت زیر 80٪ پیشنهاد به 7 درصد از سفرهای مطالعاتی و 32٪ از اندازه گیری تنوفوویر در پلاسمای خون در زیر سطح مطلوب بود.

به طور کلی، زنان با احتمال 50 درصد بیشتر به پایبندی کافی به دبستان خشونت در روابط صمیمی در سه ماه گذشته تجربه کرده بودند. این انجمن سازگار بود صرف نظر از عضویت توسط تعداد قرص (RAR، 1,51 CI 95٪، 1,17-1,89، P = 0,001) یا پلاسما غلظت تنوفوویر (RAR، 1,51 CI 95٪، 1,06-2,15، ص اندازه گیری = 0,02).

با این حال، تاثیر خشونت در روابط صمیمی در الحاق دیگر پس از سه ماه قابل توجه بود.

زمان مفهوم

هنگامی که "انواع" خشونت در روابط صمیمی به طور جداگانه در نظر گرفته شد، محققان ارتباط معنی داری بین چسبندگی نامناسب و سوء استفاده کلامی پیدا شده است (ARR = 1,65 CI 95٪، 1,17-2,33، P = 0,005) و کم گرفتن زمانی که سوء استفاده از قدرت وجود دارد اقتصادی توسط شریک که خشونت (ARR = 1,48، 95٪ CI، 1,14-1,92، P = 0,003). رابطه بین پایبندی کم و شریک خشونت بدنی معنی دار نبود، اما فرکانس بالاتر از آزار جسمی از یک شریک با پایبندی پایین تر به درمان مرتبط بود (P <0,001) (یادداشت سردبیر: زن به سوء استفاده از قدرت اقتصادی توسط شرکای خود اشاره * * * * منجر به کاهش ارزش خود از خود و پس از آن به مراقبت کمی در گرفتن دبستان است فقط یک قدم، چرا که:

- "اگر به خوبی زندگی می کنند، که می داند مرگ نخواهد بود خروجی بهتر و، بنابراین، چرا، لعنتی، من باید این کثافت را")؟

در مجموع 48 جدید ابتلا به HIV در میان زنان وجود دارد. با این حال، زندگی در زیر خشونت در روابط صمیمی قابل توجهی خطر ابتلا به تغییرات سرمی افزایش می دهد.

هفت زن خشونت در روابط صمیمی در طول مصاحبه با کارکنان است. دلایل شکل سوء توسط شرکای نگران موثر بر پایبندی شامل تنش و فراموشی، روزانه در حال اجرا معمول، پرش دوز و شرکای دارو به هدر رفتن دارو.

استراتژی برای غلبه بر این چالش ها و حفظ پایبندی بالا شامل فرستادن کودکان به بازیابی قرص که دور انداخته شده بود، و یا توضیح وقایع به کارکنان درمانگاه، که قادر به ارائه درمان جایگزینی بود.

«تلاش برای هدف قرار دادن زنان با IPV دبستان باید کم خطر از پایبندی تشخیص و مداخلات باید ارزیابی شود به منظور تقویت پایبندی به آمادگی در زمینه خشونت، نویسندگان نتیجه. "برخی از زنان در مطالعه ما استراتژی برای حفظ تسلط در مواجهه با IPV و درس این نمونه هایی از انعطاف پذیری می تواند در توسعه مداخلات موفق کمک کند گزارش شده است. این مداخلات می تواند به نفع دبستان با ترویج استفاده موثر در جمعیت در معرض خطر بالای ابتلا به عفونت HIV را افزایش دهد. "

ترجمه شده توسط کلودیو سوزا اصلی زنان در روابط serodiscordant HIV کمتر احتمال دارد به دبستان به طور مداوم اگر آنها خشونت را تجربه.

چیزی نادر، لبخند من.بزدلانه ثبت شده است
Reviewed by کلوديو سوزا در ابتدا توسط Michael Carter منتشر شد ارجاع ST رابرتز و همکاران خشونت و پایبندی به قبل از قرار گرفتن در معرض پروفیلاکسی (دبستان) در زنان آفریقایی در روابط serodiscordant HIV: یک مطالعه کوهورت آینده نگر. J Acquir ایمنی Defic Synr، نسخه آنلاین. DOI: 10.1097 / QAI.0000000000001093، 2016.

اگر نیاز به صحبت دارید و نمی توانید من یا Beto Volpe را پیدا کنید ، این گزینه بسیار متعادل تری است ، Beto ، می توانید پیام خود را نیز ارسال کنید. شاید بتوانم مدتی طول بکشم. پیام ها را بعد از ظهر ، اندکی بعد ، در واقع ساعت 20 بررسی می کنم.
تایپ کردن برای من سخت و دشوارتر است.
و من در پایان به یک فاصله بین یک پاراگراف و دیگری نیاز دارم.

اما از یک موردی که یاد گرفتم اطمینان داشته باشید:

زمان و صبر تقریباً همه چیز را حل می کند!
----------------------------خلوت وقتی این پیام را ارسال می کنید ، به شما القا می شود که خط مشی رازداری و مدیریت داده های ما را خوانده و پذیرفته اید. [/ پذیرش]

خواندن توصیه شده در این وبلاگ

پیشنهادات خواندن

سلام! نظر شما همیشه اهمیت دارد چیزی برای گفتن دارید؟ اینجاست! هر سوالی دارید؟ ما می توانیم از اینجا شروع کنیم!

این سایت از Akismet برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بدانید چگونه اطلاعات بازخورد شما پردازش می شود.

Automattic ، Wordpress و Soropositivo.Org و من در رابطه با حریم خصوصی شما هر کاری را انجام می دهیم. و ما همیشه در حال بهبود ، بهبود ، آزمایش و اجرای فناوری های جدید حفاظت از داده هستیم. داده های شما محافظت می شود ، و من ، کلودیو سوزا ، در این وبلاگ 18 ساعت یا روز کار می کنیم تا از جمله موارد دیگر ، امنیت اطلاعات شما را تضمین کنیم ، زیرا من پیامدها و عوارض انتشارات گذشته و مبادله را می دانم. من سیاست حفظ حریم شخصی Soropositivo.Org را می پذیرم سیاست حفظ حریم خصوصی ما را بدانید

آیا نیاز به گپ زدن دارید؟ من سعی می کنم در زمانی که نشان داده ام در اینجا باشم. اگر جواب ندهم ، به این دلیل بود که نتوانستم این کار را انجام دهم. یک مورد که می توانید از آن مطمئن باشید. من همیشه در پایان جواب می دهم
%d وبلاگ نویسان مثل این: