امروز، روز 13 ماه نوامبر 2016، برای من، Cláudio Souza 22 سال زندگی با HIV کامل شده است.

تو هستی شروع => داستان های مثبت => مشتریان شخصی => امروز، روز 13 ماه نوامبر 2016، برای من، Cláudio Souza 22 سال زندگی با HIV کامل شده است.

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی

%d وبلاگ نویسان مثل این: