شخصا

تو هستی شروع => غذایی برای روح => شخصا
?>

اینههمه تولید پایه در واحد. این دستگاه ها که برای این یا آن نوع از کار استاندارد، حتی اگر آنها با هم به نظر می رسد، دستگاه هایی که مجزا individuam هستند.

درختان، اگر چه آنها از نوع ویژگی که وابسته به نشان می دهد، باید وجود خود را دارند. دانش آموزان از یک سهم موسسه آموزشی درس مشابه در کلاس که مناسب؛ با این حال، واکنش نشان می دهند در یک روش خاص قبل از مطالعه، و با یادداشت های مختلف است.

اگر فهرستنویسی بیمار در بیمارستان، با توجه به علائم آنها در حال حاضر. با این حال، هر نیاز فرم خاص و مشکل شما را حل در حال حاضر.

برخیز ماشین آلات و ساخته شده است کارگاه. درختان Repontam و ختمی به جنگل. آنها جمع کارآموزان و تا به مدرسه. خط تا بیماران و خانه سالمندان به نظر می رسد.

ما با استفاده از، با این حال، تصاویر مشابه به برجسته چه جهنم، محل سکونت و یا شکنجه کمتر رفت و آمد مکرر در نظر گرفته، پس از مرگ، آغاز می شود و ارتباط هر شخصا به دیوانه وار روح نحیف.

می شود وجود ندارد زندان اگر کیفری وجود ندارد.

ما همچنین توجه داشته باشید که اگر علم پزشکی در جهان خیرخواهی را افزایش می دهد تیمارستان، برای کمک به جنون، مشیت الهی اجازه می دهد تا استعمار موجودات bestialized، فراتر از قبر، در مناطق خاصی از فضا برای محدودیت و درمان مصیبت ذهنی است که آنها برآمده و یا به دست آورده اند.

بنابراین، هیچ یک از ما فراموش عمل و عکس العمل قانون است. دلیل این است که فقدان، به ما بستگی دارد، می آید قبل، و آسایشگاه که تصحیح می آید بعد.

جلسه شخصا عمومی کلاه 12-6-61 حزب 1ª. VII، § 13

روانشناختی توسط Chico Xaviar، دیکته شده توسط امانوئل

شما می توانید دانلود کنید، رایگان کتاب عدل الهی در PDF در این آدرس

تبلیغات

انتشارات مرتبط

نظر و اجتماع زندگی با دوستان بهتر است!

این سایت از Akismet برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بدانید چگونه اطلاعات بازخورد شما پردازش می شود.