باکتری های خاصی می تواند در برابر انتقال واژن اچ آی وی محافظت

تو هستی شروع => کاندوم => باکتری های خاصی می تواند در برابر انتقال واژن اچ آی وی محافظت
?>