PrEP در طرح های تصادفی، گزینه های اضافی را ارائه می دهد، اما با استفاده از دوز روزانه PrEP، پایبندی بسیار بهتر است

تو هستی شروع => کاندوم => PrEP در طرح های تصادفی، گزینه های اضافی را ارائه می دهد، اما با استفاده از دوز روزانه PrEP، پایبندی بسیار بهتر است
?>

تیم هولتز و شارون مانهایمربرای برخی افراد در برخی از تنظیمات، رژیم کمتر از دبستان با دوزهای درمانی در ارتباط با فعالیت جنسی امکان پذیر با تعداد زیادی از اعمال جنسی حفاظت شده توسط دبستان هستند، نشان می دهد برخی از مطالعات که در روز دوشنبه به کنفرانس انجمن بین المللی ایدز 8º ارائه شد در ونکوور.

این می تواند افرادی که مایل به استفاده از PrEP و پزشکان خود هستند، به برخی از گزینه های اضافی، اجازه دادن به مردم برای پیدا کردن الگوی PrEP که برای آنها مناسب است. اما مطالعات نیز نشان داده است که مردم بیشتر و بیشتر می توانند به طور روزمره از PrEP به صورت غیر روزانه رژیم ها بپیوندند. علاوه بر این، اثربخشی واقعی طرح های تصادفی هنوز نامشخص است.

مطالعاتی که امروز ارائه شده اند بخشی از تحقیقات فرانسوی به نام "الهام گرفته شده" است IPERGAY، که تا کنون تنها مطالعه ای است که نشان می دهد که یک برنامه آمادگی تصادفی با دوزهای قبل و بعد از دوز، می تواند موثر باشد. (86٪ کاهش شیوع عفونت ها بود). با این حال، IPERGAY در جمعیتی از مردان همجنسگرا بود که تمایل به داشتن رابطه جنسی داشتند. برای جلوگیری از انتقال در طول رابطه جنسی مقعد، چهار دوز در هفته به نظر می رسد تقریبا برابر با هفت دوز است. با این حال، ممکن است که افرادی که رابطه جنسی کمتر از - و در نتیجه قرص کمتر - سطح پایین تر از مواد مخدر در بدن، که می تواند در غلظت ARV که کارآمد محافظ نتیجه است.

Iglu de eskimó
Iglu de eskimó

ارائه شده در ونکوور در جلسه شب در بعد از ظهر روز دوشنبه، HPTN 067 / ADAPT یک گروه از سه کارآزمایی های تصادفی شده است که امکان و پذیرش رژیم دبستان مختلف با سه جمعیت مجزا در بانکوک مورد ارزیابی قرار است، هارلم (نیویورک) و کیپ تاون این مطالعات بینشهایی را در مورد الگوهای استفاده و پایبندی ارائه داد، اما برای پاسخگویی به سوالات در مورد اثربخشی آنها طراحی نشده بود. برای رسیدن به یک نتیجه گیری قطعی در مورد موضوع مورد نیاز، عمده، فاز خاص، آزمایش های خاص مورد نیاز است.

محققان دریافتند که در یک گروه از تحصیلات خوب و خوبی انگیزه تایلندی گی، هر یک از سه رژیم دبستان آزمایش قابل قبول و قابل دوام در نظر گرفته شد و احتمالا در برابر اکثریت بزرگی از قرار گرفتن در معرض ویروس HIV محافظت می کند. طرح های تصادفی نیاز به قرص های کمتری دارند.

شرایط اجتماعی به چالش کشیدن که معمولا توسط شرکت کنندگان در هارلم و کیپ تاون تجربه می شد، عضویت در هر دو محل به طور کلی بدتر بود. علاوه بر این، برنامه روزانه منجر به پایبندی بهتر و حفاظت موثرتری نسبت به اچ آی وی نسبت به احتمال محافظت از گزینه های Random PrEP شد.

مطالعات

در هر یک از شهرها، شرکت کنندگان تقریبا 180 استخدام شدند و به طور تصادفی برای دریافت یکی از سه درمان PREP با Truvada

  • دوز روزانه

  • دو بار در هفته دوز + یک دوز اضافی بعد از رابطه جنسی یا

  • دوزهای هدایت شده توسط رویداد (یک دوز تا 48 ساعت قبل از مقاربت و دیگری تا 2 ساعت پس از مقاربت).

آنها برای مدت شش ماه مورد بررسی قرار گرفتند. Adhesion توسط ارائه قرص PrEP به محوطه هایی که هنگام باز کردن یک سیگنال الکترونیکی ارسال می کردند اندازه گیری شد. شرکت کنندگان هفتگی نامیده شدند و اطلاعات مربوط به فعالیت جنسی اخیر جمع آوری گردید که با داده هایی که از زمان مصرف قرص گرفته شد، مرتبط بود.

جمعیت این سه شهر، گروه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی را مخلوط می کنند. محققان امیدوار بودند راهی برای تأثیر پذیری و پذیرش طرح های مختلف وجود داشته باشند؛ انتظار نمی رفت که یک طرح درمانی پیدا کنند که برای جمعیت عمومی مناسب باشد.

  • بانکوک، تایلند: مردان 176 که دارای رابطه جنسی با مردان و دو زن فرانسوی هستند. اکثر آنها دانشجویان کالج بودند، برخی از آنها بیکار بودند و سن متوسط ​​31 بود. شرکت کنندگان به طور متوسط ​​یک بار در هفته رابطه جنسی داشتند.

  • هارلم، نیویورک، ایالات متحده آمریکا: مردان 176 که رابطه جنسی با مردان و سه زن فرانسوی دارند. بیش از دو سوم آنها بیکار بودند و بیش از دو سوم آنها سیاه بودند. میانگین سن 30 سال بود. شرکت کنندگان به طور متوسط ​​یک بار در هفته رابطه جنسی داشتند.

  • کیپ تاون، آفریقای جنوبی: زنان 179. چهار پنجم بیکار بودند، یک نسبت مشابه به تنهایی بود، و میانگین سن 26 سال بود.

نمایش نتایج: از شماره

در تمام سایت ها، پیوستگی برای فعالیت های روزانه PrEP کمی بالاتر بود، نه دوزهای تصادفی. برای مثال، در بانکوک، 85٪ از دوزهای روزانه، 79٪ از دو دوز هفته و 65٪ از "رویداد" دوز به عنوان تجویز شد. در هارلم، ارقام مربوطه 65٪، 46٪ و 41٪ بود.

اولین تجزیه و تحلیل، درصد اعمال جنسی است که توسط PrEP با دوز قبل و بعد از رابطه جنسی محافظت می شود.

در بانکوک، طرح روزانه 85٪ از اقدامات جنسی را محافظت کرده بود، دو برابر طرح هفتگی که 84٪ را محافظت کرده بودند و طرح های رویداد گرا 74٪ را حفظ کرده بودند.

  • در هارلم، طرح روزانه 66٪ از اقدامات جنسی را محافظت کرده بود، دو برابر برنامه هفتگی که 47٪ را محافظت کرده بودند و طرحهای رویداد گرا 52٪ را حفظ کرده بودند.

  • در Cape Town، طرح روزانه 75٪ از اعمال جنسی را محافظت کرده بود، دو بار در هفته، که 56٪ محافظت کرده بودند، و طرح های "رویدادی" 52٪ را حفظ کرده بودند.

دوزهای که از دست رفته بود، اغلب توسط کسانی که دستور انجام PREP پس از جنس (هر دو در رژیم دو بار در هفته و در رژیم های مبتنی بر رویداد) از دست رفته بود. شرکت کنندگان اغلب در وضعیتی قرار دارند که دشوار می شود که این دوز مصرف کنند، در حالی که هنوز هم با یک شریک جنسی یا دور از خانه هستند. توجه داشته باشید مترجم: متن نمی گوید، اما روشن است که رابطه جنسی گاه به گاه می تواند تمام مردم اتفاق می افتد و نه، نه می گویند نه، با یک نوار ابزار های 'را به عنوان بتمن راه رفتن را به لباس شاهانه یا فاخر برای اجرای یک عملیات از PrEP و هنوز هم خطر شریک بودن در مورد آنچه "قرص" به نظر می رسد وجود دارد.

محققان همچنین نمونه های خون را دو بار در طول مطالعه مورد آزمایش قرار دادند تا ببینید آیا تنفوویر می تواند تشخیص داده شود یا آنالیز را محدود به شرکت کنندگان می کند که گزارش کرده اند که داشتن رابطه جنسی یک هفته قبل بود. در بانکوک، بیش از 90٪ از شرکت کنندگان در هر بازوی مطالعه tenofovir قابل تشخیص در جریان خون بود، بدون تفاوت معنی داری بین بازوی مطالعه.

در مقابل، شرکت کنندگان از هارلم و کیپ تاون بیشتر احتمال دارد که Tenofovir تشخیص داده شود، زمانی که از آنها خواسته شده بود روزانه PrEP را.

شش نفر که نسخه تجویز PrEP به مثبت بودن HIV مثبت بودند (پنج نفر در کیپ تاون، یکی در هارلم)، اما هر کدام از آنها دارای مقادیر کم و یا ناچیز Truvada در بدن بودند.

مزیت پیش بینی شده با رژیم های تصادفی می تواند تعداد قرص های گرفته شده را کاهش دهد تا عوارض جانبی کمتر باشد. با این حال، داده های تا کنون جمع آوری شده است تفاوت آماری قابل توجهی در تجربه عوارض جانبی بین بازوی مطالعه نشان نمی دهد. این ممکن است تا حدی ناشی از تعداد محدودی از افراد در هر بازوی مطالعه و دوره پیگیری کوتاه باشد. عوارض جانبی گزارش شده (سرگیجه، سردرد، تهوع، اسهال، و غیره) خفیف بوده و عمدتا در طی دو ماه اول تجربی بهبود یافت.

اما طرح های تصادفی نیازی نیست Truvada در یک مقدار آماری قابل ملاحظه کمتر، که می تواند PREP بیشتر قابل دسترسی باشد. رفتار جنسی در رژیم های مختلف درمانی PrEP متفاوت نیست.

نتیجه گیری

ارائه داده بانکوک، تیموتی هولتز چندین مزیت رژیم روزانه مشخص شده است: شده است به وضوح ثابت شده باشد موثر ترین، آنها می توانند محافظت بیشتر، بخشنده تر با دوز از دست رفته، علاوه بر کمک به ارائه به مردم توسعه عادات مصرف قرص های روزانه اما او گفت PrEP تصادفی می تواند یک گزینه برای آن دسته از مردان است که روابط جنسی چندگانه و نادر را دارند تا زمانیکه پیش از این می دانند که به احتمال زیاد این کار را می کنند. نتایج نشان می دهد برخی از انعطاف پذیری در نحوه تجویز PrEP.

رابرت گرانت، که تحقیقات HPTN 067 / ADAPTAR را انجام داد، به یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که PrEP نیاز به سازگاری با شرایط مختلف زندگی دارد. او گفت: "استفاده غیر روزانه" به هر حال اتفاق می افتد: "مردم انتخاب می کنند که چگونه آنها می خواهند از Prep استفاده کنند وقتی که آنها را مصرف می کنند و زمانی که آنها را نگیرند."

نوشته Roger Pebody

ترجمه شده توسط Cláudio S. de Souza از اصل منتشر شده در روز 21º جولای از 2015 در رژیم های غیرواقعی PrEP گزینه های اضافی را ارائه می دهند، اما پیوستگی اغلب با دوزهای روزانه بهتر است (olink در برگه مرورگر دیگری باز می شود. مارا Macedo از

نکته ویرایشگر: اگر چه PrEP ثابت کرده است که یک پیشرفت است، و من باید تایید کنم که من می دانم از یک زن و شوهر که باقی مانده است در این جمله طولانی قبل از مطالعات آغاز شده و آنها در حال حاضر دو فرزند بدون HIV به دنیا آمده، احساس می کنم ملزم به گفتن که، اگر چه گفته می شود امروز، که کاندوم تنها 98٪ موثر است، من رابطه جنسی با افراد مختلف نگهداری سرم در چندین بار، و هرگز وجود نداشت که تا زمانی که ارتباط برقرار می کرد، "غرق شدن" شود؛ این همه قبل از عروسی من حاضر برای جلوگیری از برخی از مردم به من قرض بدهید بال به تخیل خود (...)، توصیه می کنم که، حتی با استفاده از دبستان، استفاده از کاندوم، از جمله شما، یک کارگر جنسی که در نهایت من را بخوانید، زیرا کاندوم نیست محافظت از "تنها HIV"؛ محافظت در برابر سیفلیسکه یک بیماری در حال افزایش است، در مقابل گونوره، که خود را نشان داده است که به تقریبا، اگر نه همه، شناخته شده آنتی بیوتیک ها (بله، می تواند تبدیل به یک بیماری غیر قابل تجدید و حتی می تواند کشتن)، محافظت در برابر واژینوز, HPV، رانش زمین و، چیزی است که جدی ترین، جلوگیری از بارداری ناخواسته و یا ناخواسته، که اغلب به سقط جنین منجر می شود، من به عنوان یک راه حل (به جز در موارد بسیار خاص) نیست ببینید که در آن حتی مادر مادر در معرض خطر از زندگی .

PrEP؟ بله

بدون پیاده روی؟ هیچ !!!!!!!!!!!

منابع

هولتز TH و همکاران. HPTN 067 / ADAPT مطالعه: مقایسه روزانه و غیر روزانه پیشگیری دوز قبل از قرار گرفتن در معرض مردان تایلندی که رابطه جنسی با مردان در بانکوک، تایلند. کنفرانس 8 بین المللی ایدز در مورد پاتوژنز، درمان و پیشگیری از HIV، Vancouver انتزاعی MOAC0306LB، تا 2015.

Mannheimer S et al. HPTN 067 / ADAPT مطالعه: مقایسه روزانه و متناوب قبل از مواجهه پیشگیری (دبستان) برای دوز پیشگیری از HIV در میان مردانی که رابطه جنسی با مردان و زنان فراجنسیتی در شهرستان نیویورک. کنفرانس 8 بین المللی ایدز در مورد پاتوژنز، درمان و پیشگیری از HIV، Vancouver انتزاعی MOAC0305LB، تا 2015.

گرانت ر و همکاران روش HPTN 067 / ADAPTAR و نتایج زنان در کیپ تاون. 8 کنفرانس بین المللی ایدز در مورد پاتوژنز، درمان و پیشگیری از HIV، MOSY0103 خلاصه ونکوور، تا 2015.

نتایج کیپ تاون قبلا بوده است ارائه شده در CROI 2015 e در aidsmap.com گزارش داد

تبلیغات

انتشارات مرتبط

بررسی 1

نظر و اجتماع زندگی با دوستان بهتر است!

این سایت از Akismet برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بدانید چگونه اطلاعات بازخورد شما پردازش می شود.