6 JANEIRO، 2015

این گزارش به منظور توجیه قانون ضد جانی محکوم شد

Cláudio Souza 1 / 4 قرن زندگی با HIV
گزارش علمی برای توجیه قانون ضد ژائو اوگاندا دستکاری شده است. در اینجا کاراته پسر همجنسگرا از جنس است. رئیس جمهور اوگاندا مجازات کرد،

ایدز - این پایان نمی

وقتی شما کلمه HIV یا ایدز را می شنوید، به نظر شما چیست؟ آیا تفاوت بین دو کلمه را می دانید؟ اشکال

چهار قانون که به بهداشت عمومی اوگاندا آسیب می رسانند

Cláudio Souza 1 / 4 قرن زندگی با HIV
در 20 نوامبر، مجلس اوگاندا تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان مواد (کنترل)، همچنین به عنوان قانون مبارزه با مواد مخدر شناخته شده است.

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی