نوامبر 30، 2014

1 دسامبر 2014: روز جهانی علیه ایدز - کارگران با ویروس نمی توانند تبعیض آمیز شوند

کلودیو سوزا
کارفرمایان نباید به کارکنان خود به عنوان اشیا نگاه کنند و آنها را بسیار کمتر از بین ببرد زیرا آنها اچ آی وی یا ایدز را حمل می کنند. علم پزشکی قبلا بسیاری را به دست آورده است

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی