نوامبر 19، 2014

تقریبا 4,2 میلیون نفر بیش از 50 ساله با اچ آی وی زندگی می کنند

کلودیو سوزا
شیوع در سراسر جهان افراد مبتلا به اچ آی وی و بیش از 50 سال در سال های اخیر دو برابر شده است 20 داده های جدید و قانع کننده منتشر شده در

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی