نوامبر 12، 2014

اثربخشی بالا در مطالعه PrEP انگلستان مشاهده شد

کلودیو سوزا
Gus Cairns منتشر شده: 16 اکتبر 2014 کمیته رهبری * PROUD مطالعه پیشگیری از پیش از بروز (PrEP) در مردان همجنسگرا در انگلستان امروز اعلام کرد که

این سایت از کوکی ها استفاده می کند و شما ممکن است این استفاده را رد کنید. اما شما ممکن است بخواهید بدانید که در هماهنگی با ما ضبط شده است سیاست حفظ حریم خصوصی