تقریبا همه لزبین ها سرگیجه وحشتناک هستند!

تو هستی شروع => ایدز => ایدز پس از Dos 50 => تقریبا همه لزبین ها سرگیجه وحشتناک هستند!
?>