تحقیقات می گوید که رابطه جنسی دهانی باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان می شود

تو هستی شروع => ایدز => ایدز پس از Dos 50 => تحقیقات می گوید که رابطه جنسی دهانی باعث افزایش خطر ابتلا به سرطان می شود
?>